Naše budoucnost je lokální – Helena Norberg-Hodge


Brak. Nejvíce člověk ušetří ne využíváním slevových akcí, ale prostým nekoupením zbytných věcí. A stejně tak vidím přínosnost této knihy, pro ekologii bude nejpřínosnější ji prostě nekoupit, přínosy jsou dle mě menší než náklady na tisk knihy. A to, co shledávám nejužitečnějším, příručka pro kolibříka, je dostupné online.
Jinak je to „hezká“ ukázka zaujatého pohledu. Kniha obsahuje spoustu faktu, polopravd, i dezinterpretací, mnohé ozdrojovaná. A pak tyto fakta, ty negativní jsou přisouzeny autorem odsuzovaného jevu – v případě této knihy globalizaci a ty kladná jsou přisouzeny autorem uctívaného jevu – v případě této knihy lokálnosti. Naštěstí je to děláno tak okatým jevem, že to člověku udeří po pár stránkách cca 40. stránka).
Stručný popis knihy? Za všechno může globalizace.
Je zjevné, že autorka je etatista. Mnohé z těch kritizovaných věcí správně nepřímo popisuje, že jsou za ně vinni státy, centralizované chování, nicméně autorka místo kritiky státu kritizuje globalizaci.
Na jedné straně kritizuje, jak rodičovství nebo tvorba vlastního jídla je ohodnocena nulu, aby o kousek dál to ani nezmínila, když zmiňuje nerovnost na světě, která používá stejné dříve kritizované ukazatele.
Na jedné straně kritizuje, že je málo regulací firem, aby o kousek dál správně identifikovala, že současné regulace decimují především menší firmy, větší firmy rozloží náklady do větších objemů či jinak je lépe zvládají.
Na jedné straně kritizují, že státy mají „málo“ moci oproti korporacím, aby o kousek dál říkali, že je potřeba místo státních silnic a dálnic, investovat do lokálních projektů.
Na jedné straně mluví o tom, jak globalizace nutí lidi pracovat místo být v komunitách, a na jiném místě řeší alá Marx tvorbu pracovních míst.
Kniha je plná takových rozporů, argumentačních faulů jak falešných dilemat.
Kniha zklamala nenaplnila možný potenciál. Nejužitečnější částí je dostupný online: https://www.peoplecomm.cz/prirucka-pro-kolibriky Kniha plná inspirativních lokálních aktivit, bohužel nejde do hloubky a tak praktické otázky zůstávají nezodpovězeny.

Škoda, že ve svém textu víc nepomáhá lokálním službám jak prakticky lépe probruslit spletí regulace. Nebo jak zastavit dotace, pobídky, regulace a další státní zásahy, protože ty nejvíce pomáhají velkým firmám. Mnohé projekty, co obdivuje jinde, by v EU plné certifikací, regulací nešli zrealizovat.

Oficiální popis:

Kniha brilantně vysvětlující podstatu dnešních problémů a jejich řešení
Jedná se o naprosto unikátní knihu, která nás uchvátila tím, jak srozumitelně, čtivě a přitom (i pro zaneprázdněného čtenáře) stravitelně a na „pár stránkách“ vysvětluje, jak jsme se dostali k dnešním problémům a se stejnou lehkostí nastiňuje i nutná řešení. Nevíme o žádné jiné knize, která by toto v takové jednoduchosti zatím dokázala. Myslíme si proto, že je to jedna z těch knih, které v dnešní době „post-faktické“ potřebujeme. Proto jsme se jí rozhodli v naší mateřtině vydat. Pokud totiž máme změnit svět, je třeba udělat dvě věci v následujícím pořadí: Zaprvé si musíme vyjasnit, co je s ním špatně. Zadruhé se potřebujeme se shodnout na řešeních. O knize více v: Naše nejradikálnější kniha: Čtečka rentgenových snímků Antónia Guterrese
Fakt je ten, že globalní rozmach korporátního laissez-faire kapitalismu v posledních bezmála padesáti letech s sebou přinesl strmý nárůst chudoby, nerovností, pocitů nespravedlnosti a tím logicky i extremismu. Politická stabilita je minulostí, klimatický chaos sílí – více viz „krize“. Jak se dočtete v knize, naše budoucnost musí být znovu lokální. Je třeba začít znovu začít žít tam, kde dnes většina pouze bydlíme. Potřebujeme znovu-objevit pravidla „dobrého života“ tak, jak ho v naší tradici definoval Aristoteles.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *