Planta Sapiens: O inteligenci rostlin – Paco Calvo & Natalie Lawrence


Osvětová kniha, bohužel plno výzkumů je stále třeba udělat nebo ověřit, zopakovat. Kniha jde proti proudu stereotypů běžných lidí, ale bohužel i vědců, takže není příliš vhodná pro čtenáře, kteří si potrpí na termíny, definice. U rostlin tyto termíny a definice se používají ze světa zvířat, ale označují něco úplně jiného a nové termíny zatím nejsou příliš ukotveny, případně stávající zobecněny. Celkově kniha za pár let bude považována buď za brak, nebo za jednu z vlaštovek změny uvažování, v každém případě za zastaralou.

Rostliny nejsou jen pouhé automatické bezduché organismy. Autor uvádí plno příkladů, kdy chování rostlin vykazuje známky, které lidé od rostlin neočekávají. Od rychlých pohybů rostlin, elektrické aktivity v rostlinách, možnosti anestézie rostlin, komunikace s jinými rostlinami i zvířaty, obrany i náznaků inteligence.

Svým způsobem jsem se díky této knize zamyslel nad mimozemským životem. O něm nic nevíme, představujeme si exotické (organismy nezaložené na uhlíku) i méně exotické organismy. Ale svým způsobem nic moc nevíme o pozemských organismech a vypadá to, že jim vlastně nerozumíme, že nejen běžní lidé, ale i vědci mají problém se dostat ze zvířecího centralismu a uvažování. Pochopit rostliny dle mě bude celkem důležitý mezikrok k tomu, abychom byli schopni pochopit nebo poznat mimozemský život. Zatím relativně obšírný popis sporů ohledně fytonervové soustavy, resp. soustavy elektrických signálů v rostlinách, vypovídá o tom, že na pochopení i méně exotických organismů moc nemáme…

Oficiální popis: Fascinující sonda do vnitřního světa rostlin založená na nejmodernějším výzkumu rostlinné inteligence. Paco Calvo, přední osobnost filozofie rostlinné signalizace a chování, v knize Planta sapiens předkládá zcela nový pohled na biologii rostlin a vysvětluje, jak rostliny pohánějí technologický rozvoj: od robotiky přes umělou inteligenci až po řešení ekologické krize. především však dokládá, že rostliny nejsou jen zelená kulisa ani pouhé suroviny – jsou to aktivní živé organismy s vlastními zájmy.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *