Racionálně o globálním oteplování – Miroslav Kutílek


Knihu doporučuji. Je to takový hutný přehled pro každého, jak pro alarmisty, tak pro kacíře. Dozvíte se rychle všechny možné vzdroji livy na klima. Autor je pedolog (nauka o půdách) takže víc věřím informacím vztahujících se k půdě. Je přesvědčený kacíř, takže některé jeho domněnky se mi zdají za hranou, nicméně dává tolik argumentů, že většina dává smysl, polovina je na hraně – na druhou stranu argumenty z řad alarmistů jsou více na vodě.
V každém případě současné mrhání zdroji na vliv člověka může způsobit, že nebudeme mít zdroje na přizpůsobení se na změnu klimatu z jiných příčin. Samozřejmě, že některé úsilí dává smysl pro oba scénáře, ty by měli mít prioritu, podporu v osvětě.
Ale samozřejmě trend se ubírá jiným směrem, politická moc, peníze ve vědě jsou mocnou motivací až manipulací a stačí pár veřejných příkladů útoků na kacíře, aby se mnoho lidí raději nedělalo problémy a nešly proti nynějšímu dominantnímu proudu. A politici samozřejmě vždy uvítali záminku pro obhajobu většího zdanění, větší regulace, větších cel.
Škoda, že autor už zemřel.

Racionálně o globálním oteplování

Oficiální popis: Vlivem médií, většiny politiků a některých skupin vědců převládá ve veřejnosti mínění, že současné globální oteplování způsobilo lidstvo svou činností, hlavně spalováním fosilních paliv a s tím souvisejícím únikem oxidu uhličitého CO, do ovzduší. Mnoho významných vědců naopak s hypotézou o dominantním vlivu skleníkových plynů na globální oteplování nesouhlasí. Cílem této knížky je objasnit jednotlivá tvrzení a nakonec i platnost nebo neplatnost skleníkové hypotézy na základě vědeckých důkazů.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *